Sunproof Genius

 สีสะท้อนความร้อน Sunproof

 สีสะท้อนความร้อน Sunproof พิสูจน์แล้วว่าเย็นจริง !!

ลูกค้าพอใจกับอุณหภูมิใต้หลังคาบ้านพักพนักงานที่ทดลองใช้สี Sunproof แล้ว ลดลง14องศา C
จึงขยายผลให้พ่น Sunproof หลังคาบ้านพักทั้งหมด และหลังคาโกดังด้วย
สี Sunproof ไม่ใช่เซรามิค โค้ทติ้ง  สะท้อนความร้อน 96.9%
เนื้อสียืดหนุน 9 เท่า กันรั่วได้ด้วย รับประกันสีไม่หลุด 5ปี

 

Visitors: 76,431