WHY THE BUILDING IS SO HOT?


เหตุใดอาคารของท่านจึงร้อนมาก สามารถหาคำตอบได้จากวีดีโอด้านล่าง...


 

 สาเหตุหลักที่ทำให้อาคารของท่านร้อนนั้นคือหลังคาที่ร้อนนั่นเอง

 Extra Polymeric Membrane Technology ของสีสะท้อนความร้อนหลังคา Sunproof

 

มีค่าสะท้อนพลังงานความร้อน (Solar Reflectance) 96.9% ค่า SRI 124 ลดอุณหภูมิได้ 15-20 ºC 

ใช้ได้กับทุกหลังคา ประหยัด คุ้มทุนเร็ว รับประกัน5ปี สีไม่หลุดลอก

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 77,924