Sunproof Double Roof

Sunproof Double Roof

วัสดุกันรั่วบนหลังคาจะเสื่อมสภาพเมื่อเจอกับแดด ลม ฝน ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เคลือบสีสะท้อนความร้อน Sunproof บนวัสดุกันรั่วเพื่อยืดอายุการใช้งาน

Visitors: 75,995