Sunproof วัสดุกันรั่ว

ป้องกันวัสดุกันรั่วได้ด้วยการเคลือบสีสะท้อนความร้อน Sunproof

วัสดุกันรั่วบนหลังคาจะเสื่อมสภาพเมื่อเจอกับแดด ลม ฝน ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เคลือบสีสะท้อนความร้อน Sunproof บนวัสดุกันรั่วเพื่อยืดอายุการใช้งาน

Visitors: 70,612