Sunproof กับศูนย์ Honda

Sunproof กับศูนย์ Honda

ให้ความเย็นสบายลูกค้าและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตั้งแต่จุดรับ ส่งรถ
ใช้สีสะท้อนความร้อน Sunproof พ่นหลังคา อุณหภูมิลด14 องศาจาก 49 เหลือ 35

 

 

Visitors: 67,805