บ้าน knock down มวกเหล็ก

ผลงานล่าสุด
ที่บ้านพักเพื่อน แบบ บ้าน knock down มวกเหล็ก
หลังคาเป็น iso wall ไม่มีฉนวน ร้อนจนแอร์เอาไม่อยู่ และอยู่ในบ้านไม่ได้เลย

Visitors: 70,613