บ้าน ศจ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์

Sunproof งานทาสีสะท้อนความร้อน
สีกันรั่วซึม หลังคากระเบื้อง หลังคาโรงงาน

บ้าน ศจ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์

 

 

Visitors: 70,612