งานปรับปรุงดาดฟ้าโรงแรมพัทยาของ Sunproof

งานปรับปรุงดาดฟ้าโรงแรมพัทยาของ Sunproof
สีทาหลังคากันความร้อน

งานทาสีดาดฟ้าโรงแรม

 

Visitors: 70,613