Sunproof ใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิวหลังคา


บ้านจะเย็นต้องเริ่มจากหลังคา ด้วย Extra Polymeric Membrane Technology (EPMT) ของ สีสะท้อนความร้อน Sunproof (ที่ไม่ใช่ Ceramic Coating)


 มีค่าสะท้อนพลังงานความร้อน (Solar Reflectance) 96.9% ค่า SRI =124 

สามารถใช้ได้กับทุกหลังคา Metal Sheet, กระเบื้อง และดาดฟ้าอาคาร

อุณหภูมิลดลง 20 ºC  คุ้มทุนภายใน 1-2 ปี ยิ่งไปกว่านั้นเรารับประกันสีไม่หลุดลอก 5ปี

 

Visitors: 67,808