สีสะท้อนความร้อน Sunproof

สีกันความร้อน สีสะท้อนความร้อน สีกันร้อน 
SUNPROOF Heat Reflective Paint
 

สีสำหรับทาหลังคากระเบื้อง หลังคาเมทัลชีท ทาดาดฟ้า ทาผนัง กันร้อน กันรั่ว กันซึม

  

           สีกันความร้อน SUNPROOF เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ EXTRA POLYMERIC MEMBRANE TECHNOLOGY (EPMT) ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคาร โดยผิวที่เคลือบหลังคาหรือตัวอาคารจะกระจายความร้อนจากแสงอาทิตย์ (รังสีอินฟาเรดและอัลตราไวโอเลต) กลับสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 96.9 % อุณหภูมิลดลง 10-15 องศา และมี ELONGATION เท่ากับ 925% ซึ่งช่วยให้หลังคาและตัวอาคารมีอายุการใช้งานนานขึ้น SUNPROOF ผ่านการทดสอบ “การทนต่อสภาวะอากาศ” ตาม ASTM G-154 CYCLE 5 ซึ่งใช้ทดสอบ เฉพาะวัสดุที่เป็นประเภทหลังคาเท่านั้น และ สามารถรักษาคุณสมบัติสีสะท้อนความร้อนเช่นนี้ได้นานกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มี อยู่ในท้องตลาด ทำให้เย็นลงมาตั้งแต่หลังคา (Cool roof)

 

SUNPROOF คือ EXTRA POLYMERIC MEMBRANE TECHNOLOGY (EPMT) 

       สามารถสะท้อนพลังงานความร้อน 96.9% และมี ELONGATION เท่ากับ 925% ซึ่งช่วยให้หลังคาและตัวอาคารมีอายุการใช้งานนานขึ้น SUNPROOF ผ่านการทดสอบ “การทนต่อสภาวะอากาศ” ตาม ASTM G-154 CYCLE 5 ซึ่งใช้ทดสอบ เฉพาะวัสดุที่เป็นประเภทหลังคาเท่านั้น

 

 

ข้อดีของสีกันความร้อน SUNPROOF

 • สีกันความร้อน Sunproof ไม่ใช่สี CEREMIC COATING
 • สีกันความร้อน Sunproof ใช้ EXTRA POLYMERIC MEMBRANE TECHNOLOGY (EPMT)
 • เทคโนโลยีชั้นสูงที่สะท้อนความร้อนที่ความหนา 80-100 ไมครอน
 • สีกันความร้อน Sunproof มีค่า SOLAR REFLECTANCE = 96.9 %
 • ผ่านการทดสอบการทนต่อสภาวะอากาศ (UV) สำหรับวัสดุหลังคา (ASTM G-154 CYCLE 5)
 • สีกันความร้อน Sunproof สามารถลดอุณหภูมิใต้หลังคาลงได้ 10 – 15 °C
 • สีกันความร้อน Sunproof สามารถป้องกันความร้อนผ่านหลังคามากกว่า 90 %
 • สีกันความร้อน Sunproof สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 529 บาท/ตรม. - ปี
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาและตัวอาคาร ยืดหยุ่นสูง ป้องกันการรั่วและแตกร้าว
 • มีค่า SRI (SOLAR REFLECTANCE INDEX) = 124 สูงกว่าเกณฑ์ของ LEED ที่ >78
 • สีกันความร้อน Sunproof เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดไฟ
 • สีกันความร้อน Sunproof ไม่เป็นพิษ, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สีกันความร้อน Sunproof เหมาะสำหรับหลังคาและผนังของอาคารทั่วไป
 • หลังใช้ SUNPROOF หลังคาเก่าจะมีสภาพเหมือนหลังคาใหม่
 • รับประกัน 5 ปี

 

  สอบถามข้อมูล

 

อุณหภูมิที่แตกต่างระหว่าง Metal sheet ที่ทาสีสะท้อนความร้อน Sunproof VS ไม่ทา

 

 

 

ผลการทดสอบ SUNPROOF

 • ค่าการสะท้อนพลังงาน 96.9% JIS R 3160
 • ค่าการดูดกลืนพลังงาน 3.1% JIS R 3160
 • ค่าการคายความร้อน 0.88 JIS R 3160
 • ค่าการยึดเกาะ (KPa) 2,750 ASTM D4541
 • TENSILE STRENGTH (MPa) 8.4 ASTM D412
 • ELONGATION AT BREAK % 925 ASTM D412
 • การทนต่อเคมีกรด และด่าง ผ่าน ASTM D-1308
 • การทนต่อสภาวะอากาศ UV (1,000 Hrs.) ผ่าน ASTM G-154 CYCLE 5 เฉพาะวัสดุหลังคา

 

ตารางเปรียบเทียบสี SUNPROOF และ CERAMIC

 

SUNPROOF CERAMIC COATING
สะท้อนความร้อน EXTRA POLYMERIC MEMBRANE TECHNOLOGY (EPMT) ที่ผสม POLYMER ที่มีคุณสมบัติสะท้อน ความร้อน จนเป็นเนื้อเดียวกันไม่หลุด แยกจากกัน ใช้ผลึก CERAMIC MICROSHERES เป็นตัว สะท้อนความร้อน ซึ่งจะหลุดหลังจาก ทาไประยะหนึ่ง (C.S.I.R.O.THE COMMONWEALTH SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION) ออสเตเลียเคยวิจัยไว้ว่า CERAMIC จะหลุด หายไป 30 % หลังทา 1 ปี
ความหนาสีประมาณ 100-150 ไมครอน ความหนาของสีประมาณ 250-300 ไมครอน
ไม่มี Filler (CALCIUM CARBONATE) CERAMIC จะผสมแทนเนื้อ FILLER ประมาณ 15% เมื่อ CERAMIC หลุดหายไป CALCIUM CABONATE จะจับกับความชื้น ในอากาศทำให้เกิดความสกปรกและสะสม ความร้อน

 

 

สี ceramic ที่หลุดหลังทาได้ 1 ปี

 

แก้ปัญหาความร้อนที่ต้นเหตุได้อย่างถาวร ด้วย สีกันความร้อนหลังคา สีทาหลังคากันความร้อน สีกันความร้อน สีกันรั่วกันซึม

แก้ปัญหาความร้อนที่ต้นเหตุได้อย่างถาวร ด้วย สีกันความร้อน Sunproof

 

ประหยัดจากการสะท้อนความร้อนของหลังคา

 • พลังงานจากแสงอาทิตย์เฉลี่ยของประเทศไทย 600.00 Wt.hr/m2
 • หลังคามีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,000.00 m2
 • พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ตกบนอาคาร 600,000 W.hr
 • สีหลังคาสามารถสะท้อนพลังงานได้ 96.90 %
 • สามารถลดพลังงานโดยการสะท้อนได้ 581,400 W.hr
 • หลังคาเหล็กทั่วไปสะท้อนความร้อนได้ดี 61 %
 • สามารถลดพลังงานโดยการสะท้อนได้ 366,000 W.hr
 • ใช้สีสะท้อนความร้อนลดความร้อนจากเเสงอาทิตย์ 215,400 W.hr  61.24 RT.hr
 • เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำเย็นแบบสกรูใช้ไฟฟ้า 0.80 RT.hr
 • สีสะท้อนความร้อนประหยัดพลังงาน 48.99 KW.hr
 • ระยะเวลาที่มีแสงเฉลี่ย 10 hrs./day
 • ไฟฟ้าสำหรับการปรับอากาศได้ 489.91 kw.hr/day
 • ค่าไฟฟ้าของโรงงาน 3.00 Bht/kw.hr
 • ประหยัดค่าไฟฟ้างานปรับอากาศได้ 1,469.75 Bht/day  529,110 Bht/year
 • SUNPROOF สามารถประหยัดได้ 529 บาท/ ตรม.-ปี
 • จากการคำนวณ ใช้เครื่องปรับอากาศ 10 ชม/วัน
   

 ขั้นตอนการพ่นสีสะท้อนความร้อนหลังคา SUNPROOF

 

• รับประกันสีไม่หลุด 5ปี !     • รับประกันการรั่ว 2ปี !     
• บริการดูหน้างานฟรี !         • คำนวณจุดคุ้มทุนให้ฟรี !


งานสีสะท้อนความร้อน สีกันความร้อน สีทาหลังคากันความร้อน Sunproof

สีสะท้อนความร้อน สีกันความร้อน สีทาหลังคากันร้อนหลัง Sunproof ช่วยปกป้องความร้อนจากแสงอาทิตย์ (รังสีอินฟาเรดและอัลตราไวโอเลต) สูงถึง 96.9% จาก EXTRA POLYMERIC MEMBRANE TECHNOLOGY (EPMT) ที่มีอยู่ใน สีกันความร้อน SUNPROOF และยังสามารถช่วยป้องกันการรั่ว ซึม ของหลังคากระบื้อง หลังคาเมทัลซีท ดาด ฟ้า อาคาร ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ สีกันรั่วซึม ที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมกับเทคนิคการปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร จากทีมงานที่มากประสบการณ์ในการทำสีหลังคา ดาดฟ้า โรงงานมามากกว่า 10 ปี พร้อมการรับประกันสีไม่ลอกล่อนยาวนานถึง 5 ปี และรับประกันการรั่วซึมยาวนาน 2 ปี

 


Visitors: 54,353